PRA-prcd
Onemocnění PRA (progresivní retinální atrofie) je dědičné onemocnění, které se projevuje degenerací oční sítnice. Pozdní forma PRA, označovaná PRA-prcd (progressive rod cone degeneration), je jednou z mnoha forem defektů sítnice. Je mnoho typů PRA, ale jen PRA-prcd lze geneticky identifikovat. Prvními příznaky nemoci bývá šeroslepost a zhoršující se periferní vidění. V poslední fázi dochází k šedému zákalu čočky a úplné ztrátě zraku.


Trocha genetiky:
Onemocnění lze klinicky rozpoznat, ale klinická diagnóza PRA-prcd je poměrně složitá. Spolehlivou metodou diagnózy je genetický test. Výsledek testu umožňuje rozdělit psy do tří skupin:A

normální/čistý

clear

normální homozygot

geneticky zdravý

B

přenašeč

carrier

heterozygot

nemoc se neprojeví

C

postižený

affected

změněný homozygot

postižený jedinec- prcd se pravděpodobně vyvine


PRA-prcd je v současné době neléčitelná. PRA se dědí jako recesivní znak, to znamená, že aby se nemoc projevila, musí jedinec zdědit vadný gen od obou rodičů. Pokud jedinec zdědí vadný gen jen od jednoho z rodičů, nemoc se u něj neprojeví, ale tento jedinec bude nositelem vadného genu (přenašeč).


Přehled výsledných populací při kombinaci rodičů s různými výsledky PRA-prcd


Genotyp rodičů
Genotyp potomků výsledných populací
rodič 1
rodič 2
čistý
čistý
všichni čistí
čistý
přenašeč
1/2 čistí
1/2 přenašeči
čistý
postižený
všichni přenašeči
přenašeč
přenašeč
1/4 čistí
1/2 přenašeči
1/4 postižení
přenašeč
postižený
1/2 přenašeči
1/2 postižení
postižený
postižený
všichni postižení


Z uvedené tabulky je patrné, že pokud je jeden z rodičů geneticky zdravý, nemůže dojít k tomu, že se narodí postižená štěňata. Není proto bezpodmínečně nutné všechny přenašeče a postižené jedince z chovu vyřazovat, ale je třeba využívat je v chovu pouze ve spojení s geneticky zdravými jedinci.

A jak jsme na tom my:
Up One' s Street Schönez - PRA-prcd clear
Barcelona Nut Wish - PRA-prcd clear